Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso angaria 13.500 euros para obras na creche